Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Ökat antal aktier i FormPipe Software AB (publ)

14:00 / 31 March 2011 Formpipe Press release

Till följd av att innehavare av teckningsoptioner 2009/2011 i FormPipe Software AB (publ) ("Bolaget") tecknat aktier i Bolaget med utnyttjande av sådana teckningsoptioner har antalet aktier och röster i Bolaget ökat med 229 143 stycken under mars 2011.

Antalet aktier och röster i Bolaget uppgår efter ökningen till 12 233 647 stycken.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 31 mars 2011.

FormPipe Software AB