Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Nytt ramavtal med danska Sundhedsstyrelsen

12:00 / 6 December 2012 Formpipe Press release

FormPipe Softwares danska dotterbolag Traen är utvald som leverantör på Sundhedsstyrelsens ramavtal för IT-konsulttjänster. Ramavtalet gäller för två år, med möjlighet till två års förlängning. Värdet på ramavtalet uppges uppgå till 80-160 MDKK. Traen finns med som en av fem leverantörer i en upphandling där 30 leverantörer deltog.

– Det här är ett mycket viktigt avtal då Sundhedsstyrelsen redan är en befintlig kund – med detta avtal öppnas stora möjligheter för ett utökat åtagande. Avtalet stärker också ytterligare efterfrågan på vår specialistkompetens i offentlig sektor i Danmark. Blickar vi framåt kan vi konstatera att våra kunder i dansk offentlig sektor har ett fortsatt stort behov av digitalisering i sina verksamheter. Ramavtal tryggar vår verksamhet genom ett stabilt inflöde av uppdragsförfrågningar, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

Ramavtalet för IT-konsulttjänster hos Sundhetsstyrelsen innefattar:

-- Underhåll, support och vidareutveckling av existerande systemportfölj -- Anpassning av system vid förändrade lagkrav -- Utveckling av nya system -- Uppgifter relaterade till hälsa/IT och läkemedelsinformatik

Traen är idag bland annat leverantör av portalen DKMAnet, ett behörighetssäkrat extranät som erbjuder nationella och internationella företag inom läkemedelsindustrin enkel och säker tillgång till att skicka och ta emot information inom ett antal områden hos Sundhedsstyrelsen.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd och koncernchef för FormPipe Software AB, +46 705-67 73 85

Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 6 december 2012.

OM FORMPIPE SOFTWARE FormPipe Software AB (publ) är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Vi utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. Våra programvaror och lösningar hjälper organisationer att fånga, hantera och sätta information i ett sammanhang. Sänkta kostnader, minimerad riskexponering och strukturerad information är vinster av att använda våra ECM-produkter.

FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. FormPipe Softwares aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

FormPipe Software AB

Show as PDF