Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får order från Kulturministeriet värd 1 Mkr

11:08 / 24 January 2014 Formpipe Press release

Kulturministeriet i Danmark och Formpipe har tecknat avtal gällande utökat användande av produkten TAS för Grants Management (hantering av ansöknings- och bidragsprocesser). Det totala ordervärdet uppgår till 1 Mkr.

– Vi är mycket glada över att Kulturministeriet har valt att utöka samarbetet med Formpipe och vi ser fram emot att hjälpa Kulturministeriet att förverkliga den fulla potentialen i sin investering. Vi ser en ökad efterfrågan på Grants Management-lösningar som skapar ökad tillgänglighet, ökad automatisering och möjligheter att dokumentera effekterna av beviljade bidragsmedel, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Kulturministeriet har valt att uppgradera och utöka sin användning av TAS. Deras fokus har varit att uppgradera till den senaste versionen av TAS med alla möjligheter detta ger och samtidigt implementera modulen Formpipe Digital Post, en lösning som automatiskt skickar brev mellan ministeriet och dess kunder. Därmed skapas ett automatiserat arbetsflöde som förbättrar effektiviteten i organisationen, helt i linje med den danska digitaliseringsstrategi som säger att varje offentlig organisation från 2014 ska kunna kommunicera helt och hållet digitalt med sina intressenter.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkter om 0,4 Mkr att intäktsföras under första kvartalet 2014, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 24 januari 2014.

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. Formpipes aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

FormPipe Software AB

Show as PDF