Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får order från en svensk myndighet värd 1,1 Mkr

13:35 / 1 October 2014 Formpipe Press release

Formpipe får order från en svensk myndighet värd 1,1 Mkr

Formpipe får order avseende ECM-produkten W3D3 från en svensk myndighet. Det
totala ordervärdet uppgår till 1,1 Mkr. 

– Formpipe har många nöjda referenskunder och marknadens starkaste produktutbud
med väl utvecklad standardfunktionalitet för offentlig förvaltning. Detta gör
att Formpipe oftast väljs som leverantör av ECM-produkter till offentlig
sektor, säger Christian Sundin, vd för Formpipe. 

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 0,4 Mkr att intäktsföras
under tredje kvartalet 2014, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden. 


För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 1 oktober
2014. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och USA.
Formpipes aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/