Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe leverantör på ramavtal hos Kriminalforsorgen

11:52 / 27 November 2014 Formpipe Press release

Formpipe leverantör på ramavtal hos Kriminalforsorgen

Formpipe väljs som leverantör på Kriminalforsorgens (Danska kriminalvården)
ramavtal gällande IT-tjänster. Ramavtalet gäller för fyra år och det totala
värdet uppskattas till 35-45 miljoner DKK. 

Formpipe valdes tillsammans med tre andra leverantörer i konkurrens med totalt
33 företag. Ramavtalsupphandlingen gjordes gemensamt av Kriminalforsorgen,
Rigspolitiet och Domstolstyrelsen och uppskattningen av värdet på avtalet
gjordes i upphandlingsunderlaget. 

– Vi uppskattar att en tredjedel av avtalsvärdet kommer att tillfalla Formpipe.
Kriminalforsorgen har stort behov av IT-lösningar och hör till en av de danska
myndigheter som har störst IT-budget. Att vi blir valda på ramavtalet stärker
vår position som ledande leverantör av ECM-produkter och utveckling av
e-förvaltningslösningar för offentlig sektor, säger Christian Sundin, vd för
Formpipe. 

Ramavtalet innehåller:

  -- Underhåll, support och vidareutveckling av befintliga system.
  -- Utveckling av nya system.
  -- Tjänster gällande arkitektur och utvecklingsbehov.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 27 november
2014. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/