Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får order från en dansk myndighet värd 6,4 Mkr

13:26 / 12 September 2014 Formpipe Press release

Formpipe får order från en dansk myndighet värd 6,4 Mkr

Formpipe får order från en dansk myndighet gällande utveckling av en
applikation som ska fortsätta att stärka den offentliga
digitaliseringsstrategin och göra vardagen lättare för danskarna. Ordervärdet
uppgår till 6,4 Mkr. 

Applikationen som breddar nuvarande lösning, utvecklas och lanseras under 2014.
Formpipe har tidigare utvecklat flera liknande ansökningslösningar, med stora
flöden av ansökningar och kan återanvända sin kunskap för att leverera god
kvalitet inom snäva tidsramar. 

– Efterfrågan på specialistkompetens kring våra ECM-produkter fortsätter att
vara stor i dansk offentlig sektor. Våra kunder skriver ofta omfattande avtal
för att säkra upp kompetens kring sina verksamhetskritiska lösningar, vilket
leder till stabila och långvariga kundrelationer för Formpipe, som i sin tur
säkrar bolagets långsiktiga intäkter, säger Christian Sundin, vd för Formpipe. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 12 september
2014. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och USA.
Formpipes aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/