Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får order från danskt bolag värd 1,2 Mkr

08:45 / 14 December 2015 Formpipe Press release

Formpipe får order från danskt bolag värd 1,2 Mkr

Formpipe får order från ett danskt bolag, via sin partner Tabellae, gällande
ECM-produkten Lasernet. Ordervärdet uppgår till 1,2 Mkr. 

– Den digitala utvecklingen gör att rutinartade arbetsuppgifter kan
automatiseras, vilket i sin tur ger en bättre service till en lägre kostnad.
Därför ser vi nu en ökad efterfrågan på vår produkt för input/output
management, både i Danmark och internationellt, säger Christian Sundin, vd för
Formpipe. 

Formpipes kunder kan med Lasernet arbeta mer kostnads- och tidseffektivt genom
att eliminera den manuella hanteringen samt öka automatiseringsgraden gällande
affärsdokument. Produkten hanterar distribution, design och automatisering
gällande ett flertal affärsprocesser såsom exempelvis fakturor, följesedlar,
försäljningsorder etc. 

Formpipe har fler än 2 000 Lasernetkunder som får service via ett nätverk av
certifierade återförsäljare samt via Formpipes försäljningskontor. 

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 0,6 Mkr att intäktsföras
under fjärde kvartalet 2015, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden. 


För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 14 december
2015. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/