Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får order från en dansk kommun värd 5,7 Mkr

11:16 / 23 June 2015 Formpipe Press release

Formpipe får order från en dansk kommun värd 5,7 Mkr

Formpipe får tilläggsorder från en dansk kommun gällande ECM-produkten Acadre.
Det totala ordervärdet uppgår till 5,7 Mkr över en fyraårsperiod. 

– Våra befintliga kunder på den danska kommunmarknaden ger oss fortsatt
förtroende, både genom utökad användning av befintliga installationer och genom
att investera i tilläggsmoduler, säger Christian Sundin, vd för Formpipe. 

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkter om 0,6 Mkr att intäktsföras
under andra kvartalet 2015, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden. 


För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 23 juni
2015. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/