Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Delårsrapport, januari - juni 2015

08:45 / 18 August 2015 Formpipe Press release

Delårsrapport, januari - juni 2015

Perioden 1 januari – 30 juni 2015

 -- Nettoomsättning 189,8 Mkr (163,3 Mkr)
 -- Systemintäkter 120,8 Mkr (104,2 Mkr)
 -- EBITDA 41,3 Mkr (31,8 Mkr)
 -- EBITDA-marginal 21,8 % (19,5 %)
 -- EBIT 15,8 Mkr (11,3 Mkr)
 -- Resultat efter skatt 8,5 Mkr (5,8 Mkr)
 -- Resultat per aktie före utspädning 0,16 kr (0,11 kr) 
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 27,6 Mkr (22,6 Mkr)

Perioden 1 april – 30 juni 2015

 -- Nettoomsättning 95,8 Mkr (84,2 Mkr)
 -- Systemintäkter 61,9 Mkr (54,7 Mkr)
 -- EBITDA 18,7 Mkr (16,6 Mkr)
 -- EBITDA-marginal 19,5 % (19,7 %)
 -- EBIT 5,8 Mkr (6,0 Mkr)
 -- Resultat efter skatt 3,3 Mkr (3,0 Mkr)
 -- Resultat per aktie före utspädning 0,06 kr (0,05 kr) 
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 10,1 Mkr (7,8 Mkr)

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 18 augusti
2015. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/