Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får order på Long-Term Archive värd 1,4 Mkr

14:53 / 16 May 2016 Formpipe Press release

Formpipe får order på Long-Term Archive värd 1,4 Mkr

Formpipe får order avseende Long-Term Archive från Linköpings och Norrköpings
kommun, det totala ordervärdet uppgår till 1,4 Mkr. 

– Marknaden för e-arkiv har tagit fart och vi har tydligt positionerat oss som
marknadsledare genom att vinna flest affärer, med mycket starka
utvärderingsresultat, säger Christian Sundin, vd för Formpipe. 

Det två kommunerna gjorde avrop genom förnyad konkurrensutsättning via SKL:s
ramavtal för e-arkiv. Drygt 500 organisationer från kommuner, landsting och
regioner har möjlighet att avropa Long-Term Archive by Formpipe från detta
ramavtal. I en undersökning genomförd av SKL[1] svarar 20 procent av dessa att
de kommer att ha ett e-arkiv i drift under 2016. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85
[1]Kartläggning, anslutning till nationella digitala tjänster, SKL, september
2015 

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 16 maj 2016. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/