Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får order från Nordea-Fonden värd 4,3 Mkr

11:37 / 31 August 2016 Formpipe Press release

Formpipe får order från Nordea-Fonden värd 4,3 Mkr

Formpipe får en order Från Nordea-Fonden gällande Grants Management-produkten
TAS by Formpipe. Ordervärdet uppgår till 4,3 Mkr över en fyraårsperiod. 

– Det här är den första ordern utanför offentlig sektor och det är spännande
att vår standardprodukt för hantering av ansökningar och bidrag också är
relevant inom privat sektor – därmed finns det ytterligare potential för
produkten, säger Christian Sundin, vd för Formpipe. 

Nordea-Fonden sökte efter en standardprodukt som klarar av att hantera hela den
administrativa processen kring ansökningar och bidrag. Nordea-Fonden valde TAS
för att skapa en transparent och effektiv ärendehantering och för att produkten
levde upp till kraven på en flexibel och användarvänlig self-service-lösning. 

Nordea-Fonden delar ut medel för att stötta projekt kring hälsa, motion, natur
och kultur i Danmark. Under 2016 beräknar man att dela ut 560 MDKK. 

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkter om 0,8 Mkr att intäktsföras
under tredje kvartalet 2016, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 31 augusti
2016. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/