Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får Lasernet-order värd 4,5 Mkr

15:30 / 14 March 2017 Formpipe Press release

Formpipe får Lasernet-order värd 4,5 Mkr

Formpipe får order gällande ECM-produkten Lasernet via sin partner EFS – som i
huvudsak arbetar med lösningar för finansbranschen. Det totala ordervärdet
uppgår till 4,5 Mkr över en fyraårsperiod. 

– Lasernet, fortsätter att vinna affärer till allt högre affärsvärden och
stärker vår närvaro i en rad olika branscher, säger Christian Sundin, vd för
Formpipe. 

Av det totala ordervärdet på 4,5 Mkr består licensvärdet av 2,8 Mkr, varav 1,4
Mkr intäktsförs under det första kvartalet 2017. Övriga licens- och
underhållsintäkter periodiseras över avtalsperioden. 



För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/