Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Bokslutskommuniké, januari - december 2018

08:45 / 12 February 2019 Formpipe Press release

Perioden 1 oktober - 31 december 2018

 • Nettoomsättningen minskade med 1 % till 109,6 Mkr (110,5 Mkr)
 • Mjukvaruintäkterna ökade med 4 % till 70,6 Mkr (68,0 Mkr)
 • Repetitiva intäkter uppgick till 60,0 Mkr (51,3 Mkr), motsvarande 55 % (46 %) av nettoomsättningen
 • EBITDA 27,3 Mkr; 24,9 % (25,9 Mkr; 23,4 %)
 • EBITDA-adj. 17,9 Mkr; 16,3 % (17,4 Mkr; 15,7 %)
 • EBIT 16,1 Mkr; 14,7 % (14,7 Mkr; 13,3 %)
 • Resultat efter skatt 12,5 Mkr; 11,4 % (10,5 Mkr; 9,5 %)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,24 kr (0,20 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 60,5 Mkr (60,9 Mkr)

Perioden 1 januari - 31 december 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 4 % till 406,4 Mkr (390,2 Mkr)
 • Mjukvaruintäkterna ökade med 8 % till 267,8 Mkr (247,9 Mkr)
 • Repetitiva intäkter uppgick till 223,2 Mkr (194,8 Mkr), motsvarande 55 % (50 %) av nettoomsättningen
 • EBITDA 99,7 Mkr; 24,5 % (85,8 Mkr; 22,0 %)
 • EBITDA-adj. 65,4 Mkr; 16,1 % (48,9 Mkr; 12,5 %)
 • EBIT 53,2 Mkr; 13,1 % (37,7 Mkr; 9,7 %)
 • Resultat efter skatt 39,9 Mkr; 9,8 % (24,8 Mkr; 6,4 %)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,76 kr (0,48 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 121,4 Mkr (95,1 Mkr)
 • Styrelsen föreslår utdelning om 0,60 kr per aktie (0,50 kr)

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

__________________________________________________________________________________________

Denna information är insiderinformation som Formpipe Software AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, klockan 08.45 den 12 februari 2019.

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och USA. Formpipes aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/