Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe certifierade enligt ISO 27001 – informationssäkerhet

13:00 / 20 February 2020 Formpipe Press release

Formpipe är nu certifierade enligt ISO 27001. Det är en internationellt erkänd standard som visar att man bedriver ett systematiskt informationssäkerhetsarbete i organisationen och skyddar sina informationstillgångar.

Informationssäkerhet blir allt mer prioriterat för organisationer både inom offentlig och privat verksamhet. Medvetenheten om möjliga konsekvenser vid bristande informationssäkerhetsskydd har ökat. En ökad reglering, exempelvis i och med införandet av  den nya dataskyddsförordningen (GDPR), har gjort att ämnet ytterligare lyfts på agendan hos företag och organisationer. Informationssäkerhet är ett område som fortsätter att växa i betydelse.

– Informationssäkerhet har alltid legat högt upp på agendan för Formpipe. Idag ställer våra kunder i allt högre grad krav på certifiering både när det gäller nya och fortsatta affärer.  Antalet certifierade bolag ökar, men i exempelvis Sverige är det bara 10-talet av landets tiotusentals IT-företag som är certifierade enligt ISO 27001. Det ger Formpipe ett visst försprång i konkurrensen, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Information i olika former är en av våra allra viktigast tillgångar. Vi behöver därför vara försäkrade om att vi hanterar och skyddar vår information på rätt sätt. I och med att Formpipe är certifierat kan kunder och andra intressenter fortsatt vara trygga med att bolaget bedriver ett systematiskt informationssäkerhetsarbete i organisationen.

För att arbeta fram bra och fungerande processer kring säkerhet har Formpipe involverat flertalet medarbetare, bland annat genom workshops. Delaktigheten i sig är en betydelsefull del i arbetet.

– Vi har fått mycket bra feedback från medarbetarna och engagemanget är stort. Genomlysningen av våra arbetsprocesser har fört med sig att vi jobbar mer strukturerat och tydligt på ett sätt som underlättar arbetet för alla, fortsätter Christian.

– Med ISO 27001 har vi ett kvitto från externa experter på att vårt informationssäkerhetsarbete är ansvarsfullt och systematiskt korrekt och det ger oss fördelar vid upphandlingar av våra produkter. Men det viktigaste av allt är hur detta kan stötta vårt förbättringsarbete och i förlängningen vår möjlighet att ge riktigt stor nytta för våra kunder över tid, avslutar Christian.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och USA. Formpipes aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

www.formpipe.se


Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/