Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Delårsrapport, januari – mars 2020

08:45 / 28 April 2020 Formpipe Press release

Perioden 1 januari – 31 mars 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 103,1 Mkr (96,8 Mkr)
  • Mjukvaruintäkterna uppgick till 68,3 Mkr (61,5 Mkr)
  • Repetitiva intäkter uppgick till 60,8 Mkr (56,5 Mkr), motsvarande 59 % (58 %) av nettoomsättningen
  • EBITDA 27,1 Mkr; 26,3 % (23,0 Mkr; 23,8 %)
  • EBITDA-adj. 18,0 Mkr; 17,4 % (14,0 Mkr; 14,5 %)
  • EBIT 14,8 Mkr; 14,4 % (9,5 Mkr; 9,8 %)
  • Resultat efter skatt 11,3 Mkr; 10,9 % (6,3 Mkr; 6,5 %)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,21 kr (0,12 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 26,1 Mkr (-12,5 Mkr)

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

__________________________________________________________________________________

Denna information är insiderinformation som Formpipe Software AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, klockan 08.45 den 28 april 2020.

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och USA. Formpipes aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/