Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe Software: Valberedning i Formpipe inför årsstämma 2022

13:26 / 19 October 2021 Formpipe Press release

I enlighet med beslut vid Formpipe Softwares årsstämma den 28 april 2021 har styrelsens ordförande, Bosse Nordlander, sammankallat valberedningen. Efter samråd med bolagets, per den 30 september 2021, röstmässigt största aktieägare, består valberedningen av följande ledamöter:

  • Malin Ruijsenaars, representerandes AB Grenspecialisten med 10,36% av aktierna och rösterna
  • Patrik Jönsson representerandes SEB Investment Management med 8,91 % av aktierna och rösterna
  • Marika Svärdström, representerandes Martin Bjäringer med 7,68% av aktierna och rösterna

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2022 avseende bland annat stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorer, revisorsarvoden, valberedningens sammansättning och uppgifter inför årsstämman 2023.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@formpipe.com.Senaste dag för att lämna in förslag till valberedningen inför årsstämman 2022 kommer att kommuniceras i samband med att datum för årsstämman publiceras i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet, den 29 oktober 2021.

Formpipe bygger värdefulla relationer mellan människor och data. Värdegrundsdrivna har vi sedan 2004 utvecklat högkvalitativa produkter som förser dig med rätt information, i rätt sammanhang, vid rätt tidpunkt. Vi hjälper över 5 500 kunder att digitalisera och automatisera verksamhetsprocesser. Tillsammans med våra kunder och partners så samskapar vi ett digitalt samhälle med människan i centrum. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, USA och Tyskland. Formpipe Software är ett börsnoterat bolag på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/