Ordning och reda för organisationer

FORMPIPE

Formpipe utvecklar och säljer programvaror vars syfte är att skapa ordning och reda i informationsflödet för företag, organisationer och myndigheter. Verksamheten sker inom området ECM (Enterprise Content Management), vilket är det samlade namnet för affärssystem som hanterar informationsflödet inom ett företag.Nyckeltal

FORMPIPE

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
390,2 397,9 415,1
Omsättningstillväxt
3,0% 2,0% 4,3%
Rörelseresultat MSEK
38,5 46,2 56,1
Rörelsemarginal
9,9% 11,6% 13,5%
Vinst per aktie KR
0,59 0,64 0,79
Utdelning per aktie KR
0,50 0,50 0,60
Eget kapital MSEK
365,1 384,1 399,4
Soliditet
54,0% 57,0% 58,8%
Nettoskuld MSEK
9,4 -2,3 -23,4
Antal miljoner aktier
52,2 52,2 52,2

Värdering

FORMPIPE

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x)