Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Fortnox

Web-based administration software

Fortnox

Växjöbaserade Fortnox erbjuder marknaden kostnadseffektiva lösningar inom bland annat bokföring, CRM och fakturering. Företagets programvaror är helt webbaserade och kan nås från vilken dator som helst. Affärsmodellen är skalbar och fokus ligger på att nå stora volymer.Software as a Service - webbaserade affärssystem

Fortnox utvecklar och säljer mjukvara inom administrationsområdet till små och medelstora företag. Bolagets program är helt och hållet webbaserade och ryms inom beteckningen SaaS vilket står för Software as a Service. I bolagets programutbud finns bland annat bokföring, CRM, arkivplats, fakturering, order, tidsredovisning, webbshop och klienthanterare. Tanken är att man ständigt ska bygga på med nya moduler.

Konceptet fungerar som så att programmet och alla de filer som skapas i anslutning till det ligger på Fortnox egna servrar. Detta medför i sin tur att inga uppdateringar behöver ske ute hos kunden utan de loggar in via nätet och får den senaste programvaran direkt i sin dator. Andra fördelar är att flera personer kan arbeta i programmet samtidigt, samt att all arkivering och säkerhetskopiering sköts av Fortnox.

Kostnadseffektiva abonnemang

Bolagets intäktsmodell är i form av abonnemang och betalning sker per system och sedan per extra användare i systemet. Prissättningen är en viktig fråga för Fortnox som har valt att vara en uttalad lågprisleverantör på marknaden. Priserna för de olika modulerna ligger mellan 59-99 kronor per månad. Att koppla på en extra användare kostar mellan 19-59 kronor. Bolaget erbjuder också per-klicktjänster såsom kreditupplysning, automatisk fakturainläsning osv.

Varje enskild kund står således för en ganska liten andel av omsättningen och fokus ligger på stora volymer. Bolagets affärsmodell är dock skalbar och andelen rörliga kostnader är mycket små. Detta innebär i sin tur att det finns potential att uppnå höga marginaler på nya kunder då den fasta kostnadsmassan är täckt.

Små och medelstora bolag i Sverige

Bolagets primära målgrupp är små och medelstora bolag med upp till 20 anställda. Dessa bolag utgör idag omkring 98 procent av alla företag i Sverige och samma uppdelning ser vi i andra länder. Vad gäller vissa moduler så kan Fortnox dock även rikta sig till större organisationer. En mycket stark drivkraft för bolaget är den ökade internettillgången och datorvanan, vilket är en förutsättning för att man ska använda Fortnox program.

Försäljningen sker dels via egna säljare, dels genom den egna hemsidan. Bolaget har också avtal med revisions- och redovisningsbyråer vilka använder sig av bolagets system för kunders räkning. Ett vanligt förfarande är att den löpande faktureringen sker direkt av företagaren genom Fortnox program medan revisorn sedan kan nå uppgifterna via en inloggning på samma system och därefter sköter bokföringen. Målgruppen nås dels genom att många företag blir kunder direkt hos Fortnox via marknadsföring på olika sätt, dels genom ett omfattande samarbete med revisions- och redovisningsbyråer. Avtal finns i Sverige med många mindre byråer och med flera av branschjättarna som PwC, Grant Thornton, Deloitte, BDO med flera.

Nox Finans och försäkringar

Genom dotterbolaget Nox Finans tillhandahåller Fortnox finansiella tjänster som underlättar företagarens vardag och förbättrar företagets likviditet. Målet är att erbjuda marknadens smartaste och mest kostnadseffektiva lösningar. Fortnox har över 200 000 kunder vilket innebär att bolaget har en stor bas av småföretag att sälja kringtjänster till. Under 2017 använde sig dock enbart cirka 1% av kunderna av tjänster från Nox Finans. 2018 avser Fortnox att även lansera ett försäkringserbjudande till småföretagare.

Integrationer till cirka 200 program

Fortnox program kan kopplas ihop och integreras med över 200 fristående program och tjänster för att skapa effektiva och automatiserade informationsflöden. Med hjälp av bolagets integrationslösningar kan man koppla ihop Fortnox program med ett stort antal på andra program och tjänster. Då räcker det med att informationen registreras på ett ställe. Tack vare integrationen sker en automatisk uppdatering också i de andra programmen. Det ger bättre kontroll, eftersom man inte riskerar att någon information är inaktuell.