Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Fortnox

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Fortnox AB: Positivt och stabilt andra kvartal

Det är ett positivt och stabilt andra kvartal Fortnox lägger bakom sig. Nettoomsättningen ökade till totalt 128,8 miljoner kronor och rörelseresul...

08:30 / 22 Aug Fortnox Press release

Kallelse till årsstämma i Fortnox AB (publ)

Aktieägarna i Fortnox AB (publ), org. nr 556469-6291, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 mars 2019 klockan 14.00 hos Fortnox AB på Bollg...

10:34 / 22 Feb Fortnox Press release

Fortnox AB: Starkt resultat för Fortnox 2018

2018 blev ett mycket starkt år för Fortnox med god utveckling av såväl omsättning som resultat. Koncernens omsättning ökade under året med 37,5 pr...

08:30 / 13 Feb Fortnox Press release