Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Fortnox: Fortnox Ab Går Mot Listning

12:25 / 20 December 2006 Fortnox Press release

Fortnox AB är ett svenskt företag vars affärsidé bygger på att erbjuda program för bland annat bokföring, fakturering och CRM som kunderna når via Internet. Kunden kan nå sina program när som helst och från vilken PC eller Mac-dator som helst i världen som är uppkopplad till Internet.

Fortnox AB befinner sig just nu i en mycket expansiv fas med en ökad efterfrågan på bolagets produkter. Bolaget har hittills under 2006 bland annat slutit avtal med ett antal stora redovisningsbyråer. Besök på ett flertal mässor och kongresser har resulterat i ett stort intresse från besökarna. Det stora intresset och den ökade efterfrågan ställer högre krav på utvecklingstakten av bolagets produkter. Efter att ha varit etablerade på marknaden i tre år har bolaget nu en så etablerad produkt att utvecklingen av kompletterande moduler/program anses viktig för att kunna utöka marknadsandelen ytterligare.

Fortnox AB har nyligen genomfört två riktade emissioner om tillsammans sju miljoner kronor. Bägge emissionerna blev kraftigt övertecknade. Idag har bolaget 750 aktieägare efter genomförd ägarspridning tillsammans med Aktiespridning i Sverige AB (publ). Under våren kommer bolaget ansöka om listning vid NGM:s lista Nordic OTC. Först måste bolaget ansöka om VPC-registrering och bli publikt vilket beslutas vid bolagsstämman i januari 2007. Före listningen kommer bolaget att genomföra en publik emission med avvikelse från företrädesrätten med förbehåll att bolagsstämman så beslutar.

Mer information kan lämnas av Jan Älmeby på Fortnox, 0708-37 32 55

Fortnox är ett svensk företag som levererar internetbaserade program för bland annat bokföring, fakturering och CRM. Programmen kan nås från internetanslutna PC eller Mac över hela världen. Kunden betalar en låg abonnemangsavgift från 39 kronor per månad. Företagets VD är Jan Älmeby.

Show as PDF