Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Fortnox: Electrolux Laundry Systems Använder Fortnox Crm Säljstöd Som Kunddatabas

11:28 / 29 October 2007 Fortnox Press release

Electrolux Laundry Systems har valt Fortnox CRM Säljstöd som verktyg för att erbjuda säljorganisationerna i Sverige, Norge och Finland tillgång till dagsaktuell kundinformation. Med olika säljbolag i skilda länder var kravet en internetbaserad lösning med möjlighet för alla användare att snabbt och enkelt kunna uppdatera kundinformation i ett gemensamt system. Huvudskälen till att man valde Fortnox CRM Säljstöd var att programmet är internetbaserat, kan hantera olika språk för olika användare och att det gick snabbt och enkelt att komma igång.

Timothy Nelson, ansvarig hos Electrolux Laundry Systems Sweden AB för satsningen på Fortnox program i Sverige, berättar mer om valet av Fortnox CRM Säljstöd:

- Med en verksamhet spridd över flera länder och behov av ett gemensamt dagsaktuellt kundregister var vårt första krav att systemet skulle vara internetbaserat. Förutom det uppskattade vi att vi med Fortnox kunde komma igång snabbt och enkelt, utan omfattande implementerings- och utbildningskostnader. Kostnaden för Fortnox system är också attraktiv.

Jens Collskog, försäljningschef på Fortnox, kommenterar affären med Electrolux Laundry Systems:

- Självklart är vi mycket stolta att ett företag som Electrolux Laundry Systems väljer Fortnox CRM Säljstöd. Samtidigt bevisar det att ett program inte behöver vara dyrt och komplicerat för att tillgodose behoven hos större företag. Ambitionen med Fortnox CRM Säljstöd har hela tiden varit att det ska vara användarvänligt och enkelt att lära sig och att använda, men ändå funktionsrikt och kraftfullt nog för att möta de flesta behoven.

Jan Älmeby, VD på Fortnox säger:

- Marknaden för CRM ökar kraftigt, speciellt den som är webbaserad. Enligt amerikanska undersökningsföretaget Gartner är den globala CRM-marknaden värd 7 miljarder dollar 2007 och beräknas växa med ca 1 miljard dollar per år fram till 2011. CRM-produkterna går allt mer mot att bli internetbaserade – en inriktning som Fortnox har haft hela tiden.

För mer information kontakta Timothy Nelson, Electrolux Laundry Systems Sweden AB, telefon 0372-66510 Jens Collskog, Försäljningschef Fortnox AB, telefon 0733-632300 Jan Älmeby, VD Fortnox AB, telefon 0708-373255

Fortnox är ett svenskt företag som levererar internetbaserade program för bland annat bokföring, fakturering och CRM. Programmen kan nås från internetanslutna PC eller Mac över hela världen. Kunden betalar en låg abonnemangsavgift från 39 kronor per månad. Fortnox är listat på NGM Nordic MTF.

Show as PDF