Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Fortnox: Rättelse, 2007-10-31

16:18 / 31 October 2007 Fortnox Press release

I det pressmeddelande avseende delårsrapporten för perioden januari – september 2007 som sändes ut tidigare idag återfanns en felaktig uppgift. Det angavs att rörelseresultatet för jämförperioden (januari – september 2006) uppgick till 2 740 kkr.

Den korrekta uppgiften är -2 740 kkr vilket även framgår i delårsrapporten.

För vidare frågor kontakta Jan Älmeby, verkställande direktör, tel 0708-37 32 55

Show as PDF