Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Fortnox:Delårsrapport

08:35 / 31 October 2007 Fortnox Press release

Januari – september 2007 Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Januari – september 2007

· Stark tillväxt av antalet kunder · Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr · Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (2 740) kkr · Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,17 (0,00) kr

Juli – september 2007

· Fortsatt stark tillväxt av antalet kunder · Omsättningen uppgick till 772 (456) kkr · Rörelseresultatet uppgick till -2 452 (-855) kkr · Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,05 (-0,03) kr

Försäljningen under årets nio första månader uppgick till 2 282 (1 364) kkr. Resultat efter skatt blev -5 633 (51) kkr innebärande ett resultat per aktie om -0,17 (0,00) kr.

Försäljningen under det tredje kvartalet uppgick till 772 (456) kkr. Resultat efter skatt blev -1 813 (-616) kkr innebärande ett resultat per aktie om -0,05 (-0,03) kr.

VD kommenterar

”Fortnox har en fortsatt aggressiv strategi för att öka antalet abonnenter på bekostnad av lönsamhet i ett kortare perspektiv. Under september och oktober månad har vi börjat se resultatet av våra marknadsföringsinsatser genom en starkt ökande försäljning av abonnemang till såväl nya som gamla kunder.

Abonnemangsidéns styrka visas av att omfaktureringen av gamla kunder under tredje kvartalet 2007 fördubblades jämfört med samma period förra året.

Vi har en fortsatt stark ökning av antalet nya kunder och vi har framförallt nått stora framgångar hos redovisningskonsulter där vi nu har mer än 500 byråpartners. De i sin tur sköter redovisningen åt tusentals klienter med våra program.

Dessutom kommer två nya produkter att lanseras på den svenska marknaden under det fjärde kvartalet. Genom den breddning av programutbudet som vi gör får vi merförsäljning till gamla kunder och når också nya målgrupper. Breddningen är en viktig del i vår strategi som den ledande leverantören av internetbaserade program och är betydelsefull för pågående och framtida etableringar i andra länder.”

Hela delårsrapporten, januari-september 2007, finns på www.fortnox.se.

Växjö den 31 oktober 2007 På styrelsens uppdrag: Jan Älmeby, verkställande direktör, tel 0708-37 32 55

Fortnox utvecklar och marknadsför program för bland annat bokföring, fakturering, order, CRM säljstöd och arkivering som är avsedda för användning via internet. Fördelarna för kunderna är att man kan komma åt sina program från vilken PC eller Mac-dator som helst i hela världen om man har tillgång till internet. Flera användare kan också samtidigt arbeta på olika platser med var sitt språk. Kunderna abonnerar på Fortnox program och betalar en avgift per månad. Abonnemangsförfarandet innebär att Fortnox varje nytt år kommer att börja med en orderstock som är minst lika stor som föregående års fakturering. Anskaffningskostnaden för varje ny kund är hög, men efter ett år ger varje kund ett högt bidrag. Fortnox aktie handlas på NGM Nordic MTF, ISIN kod SE0001966656.

Show as PDF