Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Fortnox: Emissionen I Fortnox Ab Fulltecknad Efter En Vecka Och Stänger Med Kraftig Överteckning

09:58 / 2 April 2007 Fortnox Press release

Fortnox ABs (publ) pågående emission om 15 600 000 kronor är redan fulltecknad efter en veckas teckningstid. Eftersom emissionen tecknas löpande stänger emissionen före utsatt slutdatum. Alla som nu tecknat sig i emissionen måste betala likviden inom fem (5) bankdagar från teckningstillfället för att teckningsanmälan skall gälla.

En post omfattar 2.500 aktier á 2,60 kronor styck, således 6.500 kronor i likvid per post. Den officiella anmälningsperioden var utlyst mellan den 26 mars och den 20 april. Måndagen den 2 april stänger således emissionen eftersom den är fulltecknad och därtill kraftigt övertecknad. Återstående informationsträffar om bolaget ställs därför in.

Emissionsinstitut är Aktieinvest FK AB som hanterar emissionslikviderna. Efter emissionens stängning och då all hantering av emissionen är klar ansöker bolaget om listning vid NGMs lista Nordic MTF. Handeln beräknas kunna starta under maj månad.

Fortnox är ett svensk företag som levererar internetbaserade program för bland annat bokföring, fakturering och CRM. Programmen kan nås från internetanslutna PC eller Mac över hela världen. Kunden betalar en låg abonnemangsavgift från 39 kronor per månad. Mer information Fortnox AB kan lämnas av bolagets grundare och VD: Jan Älmeby på Fortnox AB, 0708-37 32 55

Show as PDF