Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Fortnox: Fortnox Förstärker På Marknadssidan

14:55 / 15 May 2007 Fortnox Press release

Tomas Holm, tidigare marknads- och försäljningschef på Visma Xor AB, tillträder ny befattning hos Fortnox.

Intresset för Fortnox program har ökat mycket snabbt den senaste tiden. Alltfler företag, föreningar, redovisnings-och revisionsbyråer och franchisekedjor använder Fortnox program för att sköta redovisning, fakturering, orderrhantering och kundbearbetning. Som ett led i att möta det snabbt växande intresset för Fortnox program har företaget anställt Tomas Holm.

Tomas Holm kommer närmast från en befattning som marknads-och försäljningschef för Visma Xor AB, där han varit engagerad för utvecklingen av koncernens verksamheter mot redovisningsbranschen och småföretagssegmentet. Under hela sin karriär har Tomas Holm arbetat i IT-och programvarubranschen, bl a inom IBM och Cap Gemini, med ansvar för funktioner omfattande konsulter, utveckling, utbildning, support och framförallt marknadsföring och affärsutveckling.

- Jag är mycket glad över att Tomas Holm med sin gedigna erfarenhet från att utveckla verksamheter och djupa insikter i programvarubranschen, nu tillträder sin befattning hos oss. Det här är ett led i att stärka vår position på den svenska marknaden, säger Jens Collskog, försäljningschef på Fortnox. Fortnox har idag en unik position för att effektivt kunna tillhandahålla affärskritiska tillämpningar på nätet. Jag är övertygad om att Tomas Holm kommer att ytterligare stärka Fortnox position och bidra till att utveckla vår verksamhet, säger Jens Collskog.

- Jag känner mig oerhört stolt över att få det här förtroendet och min nya roll. Jag ser stora möjligheter att ytterligare utveckla verksamheten och utveckla Fortnox position som en ledande leverantör av programvaror till Sveriges småföretagare, redovisningsbyråer och franchisekedjor, säger Tomas Holm.

För mer information kontakta Jan Älmeby, VD Fortnox AB, 0470 -78 50 00, Jens Collskog, Försäljningschef Fortnox AB, 0470 -78 50 00,

Fortnox är ett svensk företag som levererar internetbaserade program för bland annat bokföring, fakturering och CRM. Programmen kan nås från internetanslutna PC eller Mac över hela världen. Kunden betalar en låg abonnemangsavgift från 39 kronor per månad.

Show as PDF