Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Fortnox: Delårsrapport Januari – Mars 2008

12:12 / 29 April 2008 Fortnox Press release

>> Omsättningsökning med 122 % jämfört med samma period föregående år >> Omsättningen uppgick till 1 574 (710) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -1 865 (-1 507) kkr >> Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,04 (-0,04) kr

Försäljningen under årets tre första månader uppgick till 1 574 (710) kkr. Resultat efter skatt blev -1 865 (-1 507) kkr innebärande ett resultat per aktie om -0,04 (-0,04) kr.

VD kommenterar

Vi har en fortsatt stark tillväxt. Under kvartalet har omsättningen ökat med 122 % jämfört med första kvartalet 2007. Våra satsningar på marknadsföring och utveckling är betydande i tillväxtskedet, men viktiga för att bygga upp abonnentstocken som ger en kontinuerlig intäkt varje månad.

Under första kvartalet har stora resurser lagts på vidareutveckling av befintligt produktsortiment samt på en ny programvara för att kunder lätt ska kunna bygga en egen webbshop. Marknadsföringen har under perioden till stor del varit inriktad mot revisions- och redovisningsbyråer.

Hela delårsrapporten, januari-mars finns på www.fortnox.se.

Växjö den 29 april 2008 På styrelsens uppdrag: Jan Älmeby, verkställande direktör, tel 0708-37 32 55

Fortnox utvecklar och marknadsför program för bland annat bokföring, fakturering, order, CRM säljstöd och arkivering som är avsedda för användning via internet. Fördelarna för kunderna är att man kan komma åt sina program från vilken PC eller Mac-dator som helst i hela världen om man har tillgång till internet. Flera användare kan också samtidigt arbeta på olika platser med var sitt språk. Kunderna abonnerar på Fortnox program och betalar en avgift per månad. Abonnemangsförfarandet innebär att Fortnox varje nytt år kommer att börja med en orderstock som är minst lika stor som föregående års fakturering. Anskaffningskostnaden för varje ny kund är hög, men efter ett år ger varje kund ett högt bidrag. Fortnox aktie handlas på NGM Nordic MTF, ISIN kod SE0001966656.

(För fullständig rapport se bifogad fil)

Show as PDF