Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Fortnox: Delårsrapport

08:48 / 27 August 2008 Fortnox Press release

(NGM:FNOX MTF)

Januari – juni 2008 Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

>> Omsättningsökning med 126 % jämfört med samma period föregående år >> Omsättningen uppgick till 3 420 (1 510) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -4 185 (-4 678) kkr >> Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,07 (-0,10) kr

Försäljningen under första halvåret uppgick till 3 420 (1 510) kkr. Resultat efter skatt blev -3 304 (-3 394) kkr innebärande ett resultat per aktie om -0,07 (-0,10) kr.

VD kommenterar Den starka tillväxten fortsätter. Under första halvåret har omsättningen ökat med 126% jämfört med första halvåret 2007. Den starka tillväxten är dessutom ökande.

Medvetenheten om fördelarna med internetbaserade program sprids snabbt hos de svenska företagen. Fortnox är med sitt breda produktsortiment den ledande leverantören. Kunderna ser stora fördelar med det komletta sortimentet.

Under juni blev det klart med Fortnox 1000:e byråpartner. Det innebär att fler än 1000 redovisningskonsulter och revisorer på över 250 byråer arbetar i Fortnox internetbaserade program för kundernas administration. Vi kommer under hösten att öka antalet byråpartners kraftigt.

Hela delårsrapporten, januari-juni 2008 finns på www.fortnox.se.

Växjö den 27 augusti 2008 På styrelsens uppdrag: Jan Älmeby, verkställande direktör, tel 0708-37 32 55

Fortnox utvecklar och marknadsför program för bland annat bokföring, fakturering, order, CRM säljstöd och arkivering som är avsedda för användning via internet. Fördelarna för kunderna är att man kan komma åt sina program från vilken PC eller Mac-dator som helst i hela världen om man har tillgång till internet. Flera användare kan också samtidigt arbeta på olika platser med var sitt språk. Kunderna abonnerar på Fortnox program och betalar en avgift per månad. Abonnemangsförfarandet innebär att Fortnox varje nytt år kommer att börja med en orderstock som är minst lika stor som föregående års fakturering. Anskaffningskostnaden för varje ny kund är hög, men efter ett år ger varje kund ett högt bidrag. Fortnox aktie handlas på NGM Nordic MTF, ISIN kod

(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)

Show as PDF