Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Fortnox: Öhrlings Pricewaterhousecoopers Väljer Fortnox Program Till Sin Webbaserade Kundportal

08:41 / 12 September 2008 Fortnox Press release

(NGM:FNOX MTF)

Öhrlings PricewaterhouseCoopers som är Sveriges ledande företag inom revision, redovisning och kvalificerad rådgivning, satsar stort på att expandera sin verksamhet inom ekonomiadministration, benämnd Affärsservice, vilken bland annat omfattar löne-, faktura- och redovisningsservice. Denna service tillhandahålls i dag till många tusen mindre och medelstora företag och verksamheter i Sverige. Öhrlings PricewaterhouseCoopers integrerar nu Fortnox programvara och tjänster som en del av sitt utbud i en ny webbaserad kundportal. Lars Mörk, ansvarig för Affärsservice-satsningen, kommenterar avtalet med Fortnox:

- I vår fortsatta satsning på Affärsservice har vi, efter en noggrann utvärdering av olika alternativ, valt att använda Fortnox program för redovisning, fakturering och orderhantering i samarbete med våra kunder. Med vår webbaserade kundportal, Fortnox program och vårt breda utbud av tjänster från 125 orter i hela landet får vi ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande till marknaden.

Jens Collskog, försäljningschef på Fortnox kommenterar avtalet med Öhrlings PricewaterhouseCoopers:

- Att Sveriges ledande företag inom revision, redovisning och rådgivning väljer att använda våra program i sin fortsatta satsning på Affärsservice är det bästa erkännande vi kan få. Samarbetet med Öhrlings PricewaterhouseCoopers är oerhört värdefullt för oss. Inte minst har vi fått mycket goda synpunkter som vi tagit till oss och som vi kontinuerligt bygger in i våra program.

Jan Älmeby, VD på Fortnox säger:

- Avtalet med Öhrlings PricewaterhouseCoopers är ett stort genombrott för Fortnox. Det bekräftar att internetbaserade program till låga priser är det som gäller nu och i framtiden. För en redovisnings- eller revisionsbyrå som vill vara och förbli konkurrenskraftig finns egentligen inga alternativ.

För mer information kontakta Hans Sjödin, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 0709-293536 Jens Collskog, Försäljningschef Fortnox AB, 0733-632300 Jan Älmeby, VD Fortnox AB, 0708-373255

Öhrlings PricewaterhouseCoopers har i Sverige 3 400 medarbetare på 125 orter, som bistår fler än 60 000 företag, stora som små, organisationer och myndigheter. I tjänsteutbudet ingår revision, redovisning, riskhantering, skatterådgivning, corporate finance och annan revisionsnära rådgivning.

Fortnox är Sveriges ledande leverantör av internetbaserade program för bland annat bokföring, fakturering, orderhantering, säljstöd och e-handel till mindre och medelstora företag samt föreningar. Fortnox program kan nås från vilken internetansluten dator som helst i världen. Fortnox är noterat på NGM Nordic MTF.

Show as PDF