Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Fortnox: Delårsrapport Januari – Juni 2009

(NGM:FNOX MTF)April -juni 2009 >> Omsättningen steg med 101% till 3 708 tkr (1845). Inklusive effekter av ändrade redovisningsprinciper ökade omsätt...

09:01 / 26 Aug Fortnox Press release

Fortnox: Vd Ger Lån Till Fortnox

(NGM:FNOX MTF)Bolagets VD, Jan Älmeby, har i augusti månad förbundit sig att lämna lån om totalt 5 mkr till bolaget. Syftet med lånet är att säkerstäl...

08:57 / 26 Aug Fortnox Press release

Fortnox: Ledamot Går Ur Fortnox Styrelse

(NGM:FNOX MTF)Fortnox ABs styrelseledamot Per-Arne Sendrén har den 25 augusti 2009 på grund av tidsbrist, då han tillträtt som VD i ett nystartat kons...

08:54 / 26 Aug Fortnox Press release

Fortnox: Delårsrapport Januari – Mars 2009

(NGM: FNOX MTF)JANUARI-MARS 2009 (JÄMFÖRT MED SAMMA PERIOD FÖREGÅENDE ÅR)* Fortsatt stark tillväxt i omsättningen * Omsättningen under första kvar...

11:48 / 29 Apr Fortnox Press release

Fortnox: Kallelse Till Årsstämma I Fortnox Ab

(NGM: FNOX MTF)Kallelse till aktieägarna i Fortnox AB (publ), 556469-6291 till årsstämma kl 13.00 onsdagen den 29 april 2009 på Framtidsvägen 12 A i ...

10:35 / 19 Mar Fortnox Press release

Fortnox: Bokslutskommuniké 2008

(NGM:FNOX MTF)Helåret 2008 Omsättningsökning med 124 % jämfört med föregående årOmsättningen uppgick till 8 220 (3 666) kkrRörelseresulta...

09:55 / 10 Feb Fortnox Press release

Fortnox: Kallelse

(NGM:FNOX MTF)till aktieägarna i Fortnox AB (publ), 556469-6291 till extra bolagsstämma kl 13.00 torsdagen den 12 mars 2009 på Framtidsvägen 10 A i Vä...

09:55 / 10 Feb Fortnox Press release