Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Fortnox: Kommuniké Från Extra Bolagsstämma 12 Mars I Fortnox Ab (Publ)

16:08 / 12 March 2009 Fortnox Press release

Stämman beslutade att utöka styrelsen med en styrelseledamot. Per-Arne Sendrén valdes till ny styrelseledamot.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner. Beslutet biträddes av samtliga närvarande aktieägare. Villkoren i sammandrag:

Högst 4.000.000 teckningsoptioner ges ut. Varje option ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Teckningsoptionerna löper t o m den 31 mars 2011. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast personer som är anställda i Fortnox AB (publ). Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 mars 2011 t o m den 31 mars 2011. Teckningskursen fastställdes till 2,68 kr vilket motsvarar 200 procent av den för aktien på NGM Nordic MTF noterade genomsnittliga volymvägda betalkursen under perioden fr o m den 11 februari 2009 t o m den 11 mars 2009. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner medför optionsprogrammet en utspädning om ca 7 procent. Teckningsoptionerna skall förvärvas för 0,11 kr vilket är ett marknadsmässigt pris, beräknat av extern värderingsman enligt den s.k. Black & Scholes-modellen.

De fullständiga villkoren finns tillgängliga på Bolagets kontor, Framtidsvägen 10 A i Växjö.

För ytterligare information kontakta Bolagets VD Jan Älmeby på telefon 0708-37 32 55.

Fortnox är Sveriges ledande leverantör av internetbaserade program för bland annat bokföring, fakturering, orderhantering, säljstöd och e-handel till mindre och medelstora företag samt föreningar. Fortnox program kan nås från vilken internetansluten dator som helst i världen. Fortnox är noterat på NGM Nordic MTF.

Show as PDF