Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Fortnox: Ledamot Går Ur Fortnox Styrelse

08:54 / 26 August 2009 Fortnox Press release

(NGM:FNOX MTF)

Fortnox ABs styrelseledamot Per-Arne Sendrén har den 25 augusti 2009 på grund av tidsbrist, då han tillträtt som VD i ett nystartat konsultbolag, begärt eget utträde ur Fortnox styrelse.

För mer information kontakta Christer Nilsson, styrelseordförande, 070-569 15 80

Show as PDF