Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Fortnox: Delårsrapport Januari-Juni 2010

FORTNOX: DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2010
(NGM: FNOX MTF)
Andra kvartalet 2010 (jämfört med samma period föregående
år)
• Fortsatt sta...

08:55 / 25 Aug Fortnox Press release

Fortnox: Delårsrapport 2010

(NGM: FNOX MTF)JANUARI - MARS 2010>> Fortsatt stark tillväxt i omsättning och orderingång. >> Omsättningen under första kvartalet blev 6 894 tkr (...

09:00 / 28 Apr Fortnox Press release

Fortnox: Kallelse

till aktieägarna i Fortnox AB (publ), 556469-6291 till årsstämma kl 13.00 torsdagen den 11 mars 2010 på Framtidsvägen 12 A i VäxjöRätt att delta i års...

09:03 / 10 Feb Fortnox Press release

Fortnox: Bokslutskommuniké 2009

(NGM: FNOX MTF)HELÅRET 2009 >> Omsättningsökning med 137 % jämfört med föregående år. >> Omsättningen uppgick till 19 491 tkr (8 220). >> Rörels...

09:26 / 2 Feb Fortnox Press release