Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Fortnox Sveriges snabbast växande

Fortnox AB (publ) är Sveriges snabbast växande
mjukvarubolag med en tillväxt på 1 300 procent under de senaste fem
åren. I rankingen av de snabb...

09:36 / 24 Nov Fortnox Press release

Fortnox: Delårsrapport januari - juni 2011

Andra kvartalet 2011 (jämfört med samma period föregående
år)
Nettoomsättningen ökade till 10 141 tkr (9 641 tkr). Exklusive
startersättn...

15:18 / 22 Aug Fortnox Press release

Fortnox gör strategiskt förvärv

Fortnox AB (publ) köper utvecklings- och
konsultverksamheten inom Johansson & Surbevski Data AB (JS
Data) i Växjö. Affären innebär att Fortn...

08:25 / 30 Jun Fortnox Press release

Kallelse till extra bolagsstämma i Fortnox AB

Aktieägarna i Fortnox AB (publ), 556469-6291 kallas härmed
till extra bolagsstämma kl 10.00 måndagen den 13 juni 2011 på PG
Vejdes väg 15, konfe...

10:35 / 26 May Fortnox Press release

Fortnox: Kallelse

FORTNOX: KALLELSEtill aktieägarna i Fortnox AB (publ), 556469-6291 till årsstämma kl 13.00 torsdagen den 5 maj 2011 på Framtidsvägen 12 A i VäxjöRätt ...

14:09 / 31 Mar Fortnox Press release

Fortnox: Bokslutskommuniké 2010

FORTNOX: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010
(NGM: FNOX MTF)
(för komplett rapport, inkl tabeller, se bif. fil)
Helåret
• Omsättningen ökade med...

08:03 / 2 Feb Fortnox Press release