Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Fortnox: Delårsrapport januari - juni 2011

15:18 / 22 August 2011 Fortnox Press release

Andra kvartalet 2011 (jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen ökade till 10 141 tkr (9 641 tkr). Exklusive startersättning från Fortnox International under Q2 2010 ökade omsättningen med 42 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 979 tkr (2 726 tkr). Exklusive startersättningen ökade rörelseresultatet med 753 tkr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 702 tkr (714 tkr)
  • Periodens resultat före skatt uppgick till 1 048 tkr (4 448 tkr). Exklusive startersättning och realisations vinst från försäljning av dotterbolag under andra kvartalet 2010 förbättrades resultatet med 857 tkr
  • Resultat per aktie uppgick till 0,01 kr (0,07 kr)
  • Förvärv av utvecklings- och konsultverksamheten inom Johansson & Surbevski Data AB

 

Första halvåret 2011 (jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen ökade till 20 381 tkr (16 185 tkr). Exklusive startersättning från Fortnox International ökade omsättningen med 49 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 2 543 tkr (2 105 tkr). Exklusive startersättningen förbättrades resultatet med 2 938 tkr
  • Periodens resultat var 1 921 tkr (3 218 tkr)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,03 kr (0,06 kr)

 

 

VD-kommentar  -  Andra kvartalet:

Vi breddar vårt utbud

Andra kvartalet 2011 är vårt femte kvartal i rad med positivt resultat och kassaflöde. Vi har fortsatt satsa mycket resurser på marknadsföring och utveckling för att befästa vår position som marknadsledande leverantör av webbaserade affärssystem i Sverige. Kundtillströmningen har under perioden varit fortsatt god.

I slutet av perioden tillkännagav vi att vi köper utvecklings- och konsultverksamheten inom Johansson & Surbevski Data AB (JS Data). Bakgrunden till detta förvärv är att vi den senaste tiden märkt en allt större efterfrågan på integrerade helhetslösningar, från marknaden och våra kunder. JS Data har en unik erfarenhet av att utveckla och sälja integrationslösningar. Under de senaste åren har de utvecklat fler än 300 applikationer och integrationer, som idag används av tusentals nöjda kunder i Sverige. Köpet innebär att Fortnox kommer att kunna utveckla och erbjuda mer kompletta och effektiva helhetslösningar till marknaden. Det innebär dessutom att vi underlättar för potentiella kunder som vill byta från andra system till Fortnox. Affären innebär också att sex personer följer med och blir anställda i Fortnox AB.

Under perioden har vi arbetat intensivt med vidareutveckling av befintliga, och utveckling av nya, tjänster. Bland annat släppte vi vår första iPhone-applikation, Fortnox Mobilskanner, i juni. Det är en applikation som gör att man kan fotografera exempelvis kvitton och leverantörsfakturor med telefonens kamera och med automatik skicka bilderna direkt till sin Fortnox Arkivplats. Där kan man i nästa steg koppla varje bild till motsvarande transaktion i sin redovisning i Fortnox Bokföring. På så vis får man en komplett digital redovisning och slipper leta i pärmar och arkiv för att exempelvis hitta en viss leverantörsfaktura. Med Fortnox Mobilskanner kan man dessutom fotografera även annat, exempelvis avtal eller andra viktiga dokument.  Bilderna finns sedan lagrade i din Fortnox Arkivplats för att man enkelt ska kunna söka och hitta information när den behövs.

Framöver kommer vi att ägna mycket kraft åt att utveckla och marknadsföra integrationer mellan Fortnox och andra system. Vi kommer också att fortsätta vidareutveckla vårt programsortiment med nya funktioner och tekniska förbättringar. Vi satsar vidare på att bygga ut vårt användarstöd med fler utbildningar, instruktionsfilmer och fler vägar till användarsupport. Under hösten kommer vi att upprepa fjolårets succé med en roadshow för redovisningsbyråer, i år besöker vi 18 orter under sex intensiva veckor.

 

Jens Collskog Verkställande direktör

 

För ytterligare information

Jens Collskog, VD Fortnox AB, 0733-632300

jens.collskog@fortnox.se

Show as PDF