Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Fortnox: Delårsrapport januari-juni 2012

Andra
kvartalet 2012
(jämfört med samma
period föregående år)
Omsättningen ökade till 13 494 tkr (10 141 tkr), motsvarande en
tillväx...

09:35 / 22 Aug Fortnox Press release

Fortnox närmar sig 100 000 användare

Programföretaget Fortnox växer så det knakar. Idag släpptes
bolagets rapport för årets första kvartal som visar nytt
omsättningsrekord eft...

09:09 / 27 Apr Fortnox Press release

UC ger Fortnox högsta möjliga betyg

Fortnox
AB (publ) har av UC AB kategoriserats i
"Riskklass 5", tillsammans med de 5 promille av alla företag i
Sverige som har absolut högst kred...

14:19 / 14 Feb Fortnox Press release

Kallelse

Kallelse till aktieägarna i Fortnox AB (publ),
556469-6291 till årsstämma kl 13.00 torsdagen den 8 mars 2012 på
Videum Konferens, Sal: Glasriket, ...

16:37 / 6 Feb Fortnox Press release

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

HELÅRET 2011
(jämfört med samma period föregående år)
Nettoomsättningen ökade till 43 180 tkr (32 392 tkr). Justerat
för förvärv och starte...

09:22 / 3 Feb Fortnox Press release