Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Fortnox: Delårsrapport januari-juni 2012

09:35 / 22 August 2012 Fortnox Press release

Andra kvartalet 2012

(jämfört med samma period föregående år)

  • Omsättningen ökade till 13 494 tkr (10 141 tkr), motsvarande en tillväxt med 33 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 433 tkr (979 tkr), vilket är en förbättring med 46 procent
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 2 818 tkr (702 tkr)
  • Periodens resultat efter skatt ökade med 42 procent till 1 096 tkr (769 tkr)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,02 kr (0,01 kr)

 

Första halvåret 2012

(jämfört med samma period föregående år)

  • Omsättningen ökade med 33 procent till 27 025 tkr (20 381 tkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till 3 277 tkr (2 543 tkr), vilket är en förbättring med 29 procent
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 4 128 tkr (2 602 tkr)
  • Periodens resultat efter skatt ökade med 30 procent till 2 496 tkr (1 921 tkr)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,04 kr (0,03 kr)

 

VD-kommentar  -  Första kvartalet

Show as PDF