Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Fortnox: Fortnox breddar tjänsteutbudet

Fortnox
kompletteterar det nuvarande tjänsteutbudet med att erbjuda
fakturaköp och andra liknande finansiella tjänster till små och
medelstora ...

13:20 / 13 Nov Fortnox Press release

Fortnox: Delårsrapport januari - september

Nettoomsättningen
ökade med 47 procent till 19 600 tkr (13 326 tkr)
Rörelseresultatet
ökade med 102 procent till 2 900 tkr (1 438 tkr),...

13:00 / 28 Oct Fortnox Press release

Fortnox utsett till Gasellföretag

Fortnox har
av Dagens Industri utsetts till Gasellföretag 2013, vilket innebär
att bolaget kvalar in i en exklusiv grupp av företag med snabb
t...

10:53 / 3 Oct Fortnox Press release

Fortnox: Delårsrapport januari – juni

Nettoomsättningen
ökade under andra kvartalet med 46 procent till 19 709 tkr (13 494
tkr)
Rörelseresultatet
ökade till 3 010 tkr (1 43...

11:56 / 26 Aug Fortnox Press release

Fortnox lanserar ny teknisk plattform

Fortnox
lanserar i höst en helt ny teknikplattform för sitt sortiment av
internetbaserade program till företag, föreningar och
redovisningsbyrå...

13:04 / 3 Jun Fortnox Press release

Fortnox: Delårsrapport januari - mars 2013

Första
kvartalet 2013 (jämfört med samma period föregående
år)
Omsättningen ökade till 20 185 tkr (13 531 tkr), en tillväxt med
49%
...

10:15 / 23 Apr Fortnox Press release

Fortnox: Fortnox årsstämma

Vid Fortnox årsstämma
idag valdes Arne Karlsson och Leif Johansson till nya ledamöter och
Christer Nilsson, Donald Sällqvist, Olof Hallrup och E...

15:30 / 22 Mar Fortnox Press release

Fortnox: Kallelse

till
aktieägarna i Fortnox AB (publ), 556469-6291 till årsstämma kl
13.00 fredagen den 22 mars 2013 på Videum Konferens, Sal:
Glasriket, PG Vej...

15:06 / 20 Feb Fortnox Press release

Fortnox: Bokslutskommuniké 2012

HELÅRET 2012
(jämfört med samma
period föregående år)
Omsättningen ökade till 57 958 tkr (43 180 tkr), motsvarande en
tillväxt med 3...

10:23 / 7 Feb Fortnox Press release