Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Fortnox: Fortnox breddar tjänsteutbudet

13:20 / 13 November 2013 Fortnox Press release

Fortnox kompletteterar det nuvarande tjänsteutbudet med att erbjuda fakturaköp och andra liknande finansiella tjänster till små och medelstora företag. Lanseringen av de nya tjänsterna kommer att ske under andra kvartalet 2014.

"Fortnox mål är att vara småföretagarnas bästa vän. Redan idag har vi marknadens bredaste utbud av internetbaserade administrativa program för mindre företag och organisationer. Nu tar vi ytterligare ett steg genom att komplettera vårt tjänsterbjudande till att även omfatta fakturaköp. Vi har märkt att det finns en efterfrågan bland våra kunder för denna typ av tjänster, säger Fortnox VD Jens Collskog.

Kunderna kommer att erbjudas ett skräddarsytt systemstöd som komplement till Fortnox faktureringsprogram. Det innebär flera fördelar. Användarna får bättre överblick och kan löpande följa status för varje enskild faktura och inbetalning. Kunderna kan även välja hur enskilda kundfakturor ska hanteras vid varje enskilt tillfälle.

Tjänsterna utvecklas i ett nybildat bolag med placering i Växjö, i vilket Fortnox initialt kommer att äga 87,9 procent och MVSC Holding Sweden resterande 12,1 procent.  Investeringen uppgår till 6 MSEK.

MVSC Holding har lång erfarenhet av finansiell rådgivning åt små och medelstora företag och ett omfattande kontaktnät i segmentet. Verksamheten bedrivs främst genom de helägda dotterbolagen ScandCap AB (www.scandcap.com) och MVI Equity AB (www.mvi.se). ScandCap är verksamt inom corporate finance med fokus på lånefinansiering

 

För ytterligare information kontakta:

Jens Collskog, VD Fortnox AB, 0733-632300, jens.collskog@fortnox.se

Stefan Karlsson, VD MVSC Holding Sweden AB, 0706-010039, stefan.karlsson@scandcap.com

 

Om Fortnox AB (publ) Fortnox är med över 120 000 aktiva användarlicenser Sveriges ledande leverantör av internetbaserade affärssystem för mindre företag, föreningar, skolor samt redovisnings- och revisionsbyråer. Fortnox erbjuder ett komplett utbud av internetbaserade program för bland annat bokföring, fakturering, säljstöd, tidredovisning, orderhantering och löneadministration, Fortnox startades 2001. År 2012 var omsättningen 57 MSEK och bolaget har 85 anställda vid huvudkontoret i Växjö. Aktien är noterad på NGM Nordic MTF (FNOX MTF). För mer information, besök www.fortnox.se