Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Fortnox: Överenskommelse mellan Fortnox AB och Fortnox International AB

12:30 / 22 March 2013 Fortnox Press release

Fortnox AB har sedan 2010 ett licensavtal med Fortnox International AB som ger Fortnox International rätt att på royaltybasis anpassa och marknadsföra Fortnox ABs produkter i fyra länder; Finland, Tyskland, Polen och Storbritannien.

Det tidigare avtalet har, som framgått av bl a årsredovisningen, varit föremål för omförhandling. De båda bolagen har nu träffat en ny uppgörelse/nytt avtal som huvudsakligen innebär att:

  • Fortnox International AB börjar betala royaltyersättning till Fortnox AB under 2015.

  • Fortnox International AB skall vid sin kommande bolagsstämma ändra namn så att namnet Fortnox inte ingår, för att undvika fortsatta namnförväxlingar då båda bolagen är noterade på NGM.

    "Genom att avtalet nu är omförhandlat bidrar vi till att ge Fortnox International möjligheten att expandera och marknadsföra våra produkter på den internationella marknaden. Det är vår förhoppning att Fortnox Internationals verksamhet nu kan utvecklas enligt plan och att vi från och med 2015 kan erhålla royaltyintäkter enligt avtal, säger Fortnox VD Jens Collskog".

    För ytterligare information kontakta bolagets VD Jens Collskog på telefon 0733-63 23 00