Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Fortnox: Kallelse

till aktieägarna i Fortnox AB (publ), 556469-6291 till extra bolagsstämma kl 14.00 onsdagen den 29 oktober 2014 i bolagets lokaler på Framtidsväge...

08:44 / 14 Oct Fortnox Press release

Fortnox: Sara Arildsson ny VD på Fortnox

Sara Arildsson har utsetts till ny VD på Fortnox. Sara tillträder idag, den 6 oktober 2014. Sara kommer närmast från IBM där hon har haft en lång ...

08:29 / 6 Oct Fortnox Press release

Fortnox: Delårsrapport januari – juni

Andra kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år)
Nettoomsättningen ökade med 24 procent till 23 281 tkr (18 735 tkr)...

13:00 / 19 Aug Fortnox Press release

Fortnox: Delårsrapport januari - mars 2014

Första kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år)
Nettoomsättningen ökade med 24 procent till 22 204 tkr (17 865 tkr)
R...

13:00 / 23 Apr Fortnox Press release

Fortnox: Beslut av Fortnox årsstämma

Vid dagens årsstämma i Fortnox AB (publ) fastställdes resultat- och balansräkningar för 2013, utdelning 0,12 kr och den 27 mars som avstämningsdag...

15:30 / 24 Mar Fortnox Press release

Fortnox: Fortnox tecknar avtal med KPMG

KPMG har tecknat ett samarbetsavtal mer Fortnox om att använda företagets webbaserade affärssystem.
Avtalet innebär att KPMG komm...

08:45 / 11 Mar Fortnox Press release

Fortnox: Kallelse

till aktieägarna i Fortnox AB (publ), 556469-6291 till årsstämma kl 13.00 måndagen den 24 mars 2014 på Teleborgs Slott, Slottsallén, Växjö
Rä...

14:03 / 18 Feb Fortnox Press release

Fortnox: Bokslutskommuniké 2013

HELÅRET 2013
(jämfört med samma period föregående år)
Nettoomsättningen ökade med 43 procent till 82 591 tkr (57 958 tkr)
Röre...

13:04 / 6 Feb Fortnox Press release