Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Fortnox: VD och styrelseordförande köper aktier i Fortnox AB

08:49 / 24 October 2014 Fortnox Press release

Sara Arildsson, Fortnox AB:s nya VD har förvärvat 28 000 aktier i bolaget. Hennes innehav uppgår därefter till 28 000 aktier.

Leif Johansson, styrelseordförande i Fortnox AB, har köpt 25 000 aktier, var efter hans innehav uppgår till 25 000 aktier och 500 000 köpoptioner.

Som ett led i att ytterligare stärka företagsledningens långsiktiga intresse av en god värdeutveckling i aktien har styrelsen också föreslagit ett incitamentsprogram för ledningen i bolaget. Detta förslag ska behandlas på en extra bolagsstämma den 29 oktober 2014. För ytterligare information om den extra bolagsstämman se länk nedan.

 

http://www.fortnox.se/investerare/extra-bolagsstamma-okt-2014/

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sara Arildsson, VD Fortnox AB, 070-520 40 25, sara.arildsson@fortnox.se

 

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/