Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Fortnox: Delårsrapport januari – juni 2015

Sammanfattning av Fortnox under andra kvartalet 2015 (jämfört med samma period föregående år)
Nettoomsättningen ökade med 33,8 procent t...

13:00 / 19 Aug Fortnox Press release

Fortnox: Fortnox i samarbete med Telenor

Fortnox, Sveriges ledande leverantör av webbaserade affärssystem för mindre företag och organisationer, har ingått ett samarbete med mobiloperatör...

08:16 / 4 May Fortnox Press release

Fortnox: Beslut av Fortnox årsstämma

Vid dagens årsstämma i Fortnox AB (publ) fastställdes resultat­ och balansräkningar för 2014, utdelning 0,13 kr och den 12 mars som avstämningsdag...

08:00 / 11 Mar Fortnox Press release

Fortnox: Kallelse till årsstämma

Kallelse till aktieägarna i Fortnox AB (publ), 556469-6291 till årsstämma kl. 16.30 tisdagen den 10 mars 2015 på Teleborgs Slott, Slottsallén, Väx...

08:35 / 6 Feb Fortnox Press release

Fortnox: Bokslutskommuniké 2014

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen för helåret 2014 (jämfört med samma period föregående år)
Nettoomsättningen för koncernen ökade med ...

13:01 / 3 Feb Fortnox Press release