Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Fortnox: Fortnox styrelseordförande ökar ägandet

11:00 / 28 May 2015 Fortnox Press release

Fortnox styrelseordförande Leif Johansson har utnyttjat möjligheten att konvertera 300 000 köpoptioner till 300 000 aktier. 

Leif Johanssons innehav i Fortnox AB uppgår därefter till 482 200 aktier och 50 000 köpoptioner. 

Utnyttjandet av köpoptionerna innebär inte att antalet aktier i Fortnox AB påverkas.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Karin Korpe, CFO och vice VD Fortnox, 0733-660 400, karin.korpe@fortnox.se

 

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/