Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Fortnox: VD och ledningsgrupp ökar sina aktieinnehav i Fortnox

08:12 / 18 May 2015 Fortnox Press release

VD, Sara Arildsson, har köpt 13 695 aktier i bolaget. Hennes innehav, inklusive närstående, uppgår till 70 995 aktier och 120 000 teckningsoptioner. 

Marcus Thomasson, ledamot i ledningsgruppen, har via juridisk person, Print IT AB, förvärvat 45 000 aktier. Thomassons innehav, inklusive närstående uppgår därefter till 1 556 701 aktier. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta Karin Korpe, CFO och vice VD Fortnox, 0470-78 50 00, karin.korpe@fortnox.se

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/