Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Fortnox: Joachim Lindow ny VD för Nox Finans

Joachim Lindow, i dag Sverigechef för Ikano Bank, har utsetts till ny VD för Fortnox dotterbolag Nox Finans. Han tillträder tjänsten i början av 2...

08:50 / 7 Dec Fortnox Press release

Fortnox: Fortnox lanserar nytt löneprogram

Fortnox, Sveriges ledande leverantör av webbaserade affärssystem för mindre företag och organisationer, lanserar nu en utbyggd variant av ett av S...

09:14 / 2 Dec Fortnox Press release

Fortnox: Fortnox AB utser ny VD

Nils Carlsson har utsetts till ny VD på Fortnox AB med tillträde den 14 november 2016. Nils har lång och gedigen erfarenhet från internationella d...

08:30 / 25 Oct Fortnox Press release

Fortnox: Fortnox lanserar lösning med iZettle

Samarbetsavtalet med iZettle innebär att Fortnox användare nu får tillgång till en smidig lösning för att hantera sina dagsavslut. Lösningen inneb...

10:01 / 24 Oct Fortnox Press release

Fortnox: Delårsrapport januari – juni 2016

Sammanfattning av Fortnox under andra kvartalet 2016 (jämfört med samma period föregående år)
Nettoomsättning ökade med 52,9 procent till...

08:30 / 18 Aug Fortnox Press release

Fortnox: Delårsrapport januari – mars 2016

Sammanfattning av Fortnox under första kvartalet 2016 (jämfört med samma period föregående år)
Nettoomsättningen för koncernen ökade med...

08:01 / 26 Apr Fortnox Press release

Fortnox: Information till Fortnox aktieägare

Aktieägare i Fortnox AB (publ) som har accepterat Visma A/S offentliga uppköpserbjudande äger fortfarande rätt att rösta för sina aktier på de två...

14:15 / 25 Apr Fortnox Press release

Fortnox: Rekommenderar fortfarande Vismas bud

Fortnox styrelse rekommenderar fortfarande Vismas bud om 24 kr per aktie. Inget nytt har intill dags dato framkommit som tyder på att budet skulle...

08:04 / 20 Apr Fortnox Press release

Fortnox: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Fortnox AB (publ), 556469-6291 kallas härmed till årsstämma kl. 16:30 torsdagen den 17 mars 2016 i Stora Salen på Elite Stadshotelle...

11:12 / 17 Feb Fortnox Press release

Fortnox: Bokslutskommuniké 2015

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen för helåret 2015 (jämfört med samma period föregående år)
Nettoomsättningen för koncernen ökade med ...

09:30 / 9 Feb Fortnox Press release