Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Fortnox: Senareläggning av Fortnox årsstämma

08:00 / 14 March 2016 Fortnox Press release

Publicerat den 14 mars 2016

Styrelsen för Fortnox har, med anledning av Vismas offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Fortnox att överlåta samtliga sina aktier i Fortnox till Visma, beslutat att senarelägga årsstämman, som tidigare avsågs hållas den 17 mars 2016. Årsstämman avses istället hållas den 13 maj 2016. 

Bolaget har vidare informerats om att Erik Fjellborg inte står till förfogande för omval.

För ytterligare information kontakta:

Leif Johansson, styrelseordförande Fortnox, 070-520 40 25, leif.johansson@fortnox.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 mars 2016, kl. 08:00.

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/