Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Fortnox: Rekommenderar fortfarande Vismas bud

08:04 / 20 April 2016 Fortnox Press release

Fortnox styrelse rekommenderar fortfarande Vismas bud om 24 kr per aktie. Inget nytt har intill dags dato framkommit som tyder på att budet skulle överträffas av annan part. Olof Hallrup har som tidigare en avvikande mening och avser behålla sin ägarandel om 24%.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Leif Johansson, styrelseordförande Fortnox,  070-5204025,  leif.johansson@fortnox.se

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/