Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Fortnox: Fortnox ställer in den extra bolagsstämman den 4 maj 2016 och senarelägger årsstämman till den 27 juni 2016

17:16 / 2 May 2016 Fortnox Press release

Styrelsen för Fortnox AB (publ) har beslutat att ställa in den extra bolagsstämman den 4 maj 2016 med anledning av att First Kraft AB och Karlo Hallrup AB meddelat bolaget att de återkallar sin begäran om extra bolagsstämma.

Styrelsen har vidare beslutat att senarelägga årsstämman som tidigare avsågs hållas den 13 maj 2016. Årsstämman kommer istället att hållas den 27 juni 2016. Beslutet att senarelägga årsstämman har fattats mot bakgrund av att Visma A/S den 22 april 2016 meddelade att Konkurrensverket har beslutat att genomföra en särskild undersökning av Vismas offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Fortnox och att Visma med anledning därav beslutat att förlänga acceptperioden i erbjudandet.

För mer information om Vismas offentliga erbjudande till aktieägarna i Fortnox hänvisas till Vismas hemsida www.visma.com samt till Fortnox hemsida www.fortnox.se.

För ytterligare information kontakta:

Leif Johansson, styrelseordförande Fortnox, 070-520 40 25, leif.johansson@fortnox.se

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/