Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Olof Hallrup lämnar Fortnox styrelse

Olof Hallrup avgår ur Fortnox styrelse på egen begäran och med omedelbar verkan. Olof Hallrup är via sitt bolag First Kraft AB största ägare i For...

09:15 / 15 Dec Fortnox Press release

Valberedning inför Fortnox årsstämma 2018

Ledamöterna i valberedningen för Fortnox AB har nu utsetts, baserat på ägarförhållandena den 31 oktober 2017, i enlighet med beslut vid årsstämman...

08:30 / 8 Nov Fortnox Press release

Ny VD för Fortnox Försäkring

Fortnox Försäkring, som är ett affärsområde inom Fortnox-koncernen, har anställt Åsa Andersson som VD. Hon kommer att leda och accelerera arbetet ...

08:30 / 3 Nov Fortnox Press release

Fortnox styrelse ber Olof Hallrup avstå plats

Styrelsen i Fortnox har tagit del av informationen att Olof Hallrup häktats på sannolika skäl misstänkt för grovt insiderbrott. Styrelsen ser allv...

08:30 / 30 Oct Fortnox Press release

Fortnox förstärker med ny CFO

Fortnox har anställt Roger Hartelius som ny Chief Financial Officer (CFO) med fokus på strategisk utveckling av koncernen. Roger kommer närmast fr...

08:30 / 5 Oct Fortnox Press release

Fortnox tecknar avtal med Handelsbanken

Fortnox har tecknat ett avtal med Handelsbanken som innebär att Fortnox blir leverantör av molnbaserad bokföring, fakturering och löneadministrati...

10:49 / 20 Jun Fortnox Press release

Fortnox söker pilotkunder till lagerprogram

Fortnox kommer i höst att lansera ett program för lagerhantering och söker nu pilotkunder för att testa programmet. Testperioden är väsentlig för ...

10:46 / 3 May Fortnox Press release

Beslut av Fortnox årsstämma

Vinstdisposition fastställd och ansvarsfrihet beviljad
Vid dagens årsstämma i Fortnox AB (publ) fastställdes resultat­- och balansräkningar sam...

08:02 / 29 Mar Fortnox Press release

Fortnox inleder samarbete med Företagarna

Fortnox, Sveriges ledande leverantör av webbaserade affärssystem, mindre företag, redovisningsbyråer och organisationer, har tecknat samarbetsavta...

12:01 / 6 Mar Fortnox Press release

Kallelse till årsstämma i Fortnox AB (publ)

Aktieägarna i Fortnox AB (publ), org. nr 556469-6291, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 mars 2017 klockan 15.00 hos Fortnox AB på Bollg...

14:01 / 27 Feb Fortnox Press release

Bokslutskommuniké 2016

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen för helåret 2016 (jämfört med samma period föregående år)
Nettoomsättningen för koncernen ökade med ...

08:30 / 9 Feb Fortnox Press release