Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Valberedning inför Fortnox årsstämma 2018

08:30 / 8 November 2017 Fortnox Press release

Ledamöterna i valberedningen för Fortnox AB har nu utsetts, baserat på ägarförhållandena den 31 oktober 2017, i enlighet med beslut vid årsstämman i Fortnox AB.

Valberedningen ska enligt valberedningsprocessen, som beslutats av årsstämman, bestå av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna som önskar utse en representant. Därutöver ska styrelseordföranden ingå i valberedningen.

Ledamöter i Fortnox valberedning inför årsstämma 2018 är:
Torbjörn Gunnarsson, styrelseordförande Fortnox
Trond Dale, First Kraft AB
Marianne Flinck, Swedbank Robur

Pär Andersson, Spiltan Aktiefonder

Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till ordförande på årsstämman, styrelse, styrelseordförande samt styrelse- och revisorsarvoden.

Valberedningen representerar cirka 33 procent av det totala röstetalet i Fortnox AB enligt ägarförhållanden per 31 oktober 2017.

Årsstämma för Fortnox AB kommer att hållas onsdagen  den 21 mars  2018 i Växjö.

Aktieägare som vill lämna förslag till Fortnox AB:s valberedning kan göra detta på e-post till ir@fortnox.sesenast den 15 januari 2018.

Med 191 000 kunder är Fortnox Sveriges ledande leverantör av molnbaserade lösningar för ekonomi och administration för mindre företag, föreningar, skolor och redovisningsbyråer. Kunderna abonnerar på programmen och betalar en månatlig avgift per användare och programmodul. Fortnox, grundat 2001, har 211 anställda i koncernen och huvudkontor i Växjö. Aktien är upptagen till handel på NGM Nordic MTF. För ytterligare information se www.fortnox.se

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/